Understanding the Emotional Impact of Images

Xiaohui Wang, Jia Jia, Peiyun Hu, Sen Wu, Jie Tang, Lianhong Cai

Paper

Understanding the Emotional Impact of Images [pdf] [bibtex]
Xiaohui Wang, Jia Jia, Peiyun Hu, Sen Wu, Jie Tang, Lianhong Cai
ACM Multimedia, Nara, Japan, Oct 29 - Nov 2, 2012.

System Pipeline